Hasta Hakları | Nets - Güzellik ve Estetik için

Hizmetten genel olarak faydalanma:

Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma.Irk,dil,din ve mezhep,cinsiyet,felsefi inanç,ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır.

Bilgilendirme ve bilgi edinme

Sağlık kuruluşunu ve personelini, seçme ve değiştirme

 

Öncelik sırasının belirlenmesini isteme:

Sağlık kuruluşlarının hizmet verme imkanlarının yetersiz ve sınırlı olması sebebi ile sağlık hizmeti talebi zamanında karşılanamayan hallerde,hastanın,öncelik hakkının tıbbi kriterlere dayalı ve objektif olarak belirlenmesini isteme hakkı vardır. Acil ve adli vakalar ile yaşlılar ve özürlüler hakkında öncelik sırasının belirlenmesinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Mahremiyetine özen gösterme

Tıbbi gerekliliklere uygun teşhis,tedavi ve bakım

Tıbbi gereklilikler dışında müdahale yasağı

Tıbbi özen gösterilmesi

Kayıtlarını inceleme

x

Bilgi Talep Formu

Mesajınız Başarıyla Gönderilmiştir
Mesajınız gönderilirken bir hata ile karşılaşıldı.
Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
5 Dk içerisinde en fazla 3 gönderim yapabilirsiniz
* Ekibimizin size özel deyatlı bilgi verebilmesi için dilerseniz fotoğrafınızı ekleyebilirsiniz
0 (232) 388 28 88
info@netsclub.com.tr